اطلاعات دقیق در مورد بیماریها واطلاعات مورد نیاز پزشکی
گروه نويسندگان وبلاگ اطلاع رساني پزشکي ترکمن مديکال در آخرين يادداشت خود به بررسي مسائل مربوط به مو و بيماري هاي آن پرداخته اند.افرادي که ريزش مو، نازک شدن مو يا تعداد زياد مو به شانه يا برس خود مي بينند، بايد با يک متخصص پوست مشورت کنند.بسياري افراد با ريزش مو، با وجود تشخيص صحيح قابل درمان و کمک هستند.متخصص پوست با ارزيابي ريزش موي فرد و تشخيص علت آن تعيين مي کند که اين شکل به خودي خود قابل حل است يا درمان دارويي لازم است.
رويش موي طبيعي
 حدود90 % موها يکباره رشدمي کنند و فازر شد آنها بين 2-6 سال طول مي کشد. 10%موها درفاز استراحت هستند که 2-3 ماه طول مي کشد و در پايان مرحله استراحت، مو مي ريزد. وقتي مويي مي ريزد، موي جديد ازهمان فوليکول جايگزين مي شود و چرخه رشد مجددا شروع مي شود. موي سر حدود 5% اينچ در ماه رشد مي کند ولي با افزايش سن رويش مو کندتر مي شود. بيشتر موهايي که مي ريزد ناشي از اتمام چرخه رشد آنهاست ريزش مو 50-100 مو در روز مورد توقع است و نشانه خطر نيست.
علل ريزش مو
ريزش مو علل مختلفي دارد.در بعضي از اشکال آن مو بطور خود به خودي مجددا رشد مي کند.ساير انواع ريزش مو مي تواند بطور موفقيت آميزي توسط متخصص پوست درمان شود.تعداد محدودي از انواع آن تاکنون درماني نداشته و تحقيقات براي پي بردن به درمان در آينده ادامه دارد.
مصرف نا صحيح مواد شيميايي
بيشترين مردان و زنان مواد شيميايي روي موهاي خود امتحان مي کنند از جمله رنگ کردن مو، بي رنگ کننده ها، صاف کننده ها و فرهاي دائمي.اين مواد در صورت استفاده درست بندرت باعث آسيب موها مي شوند.اگرچه در صورتي که زياد استفاده شوند، موها را ضعيف و شکننده مي کنند.در صورتي که موها در استفاده از مواد شيميايي شکننده شوند، بهتر است تا رويش مجدد موها استفاده از آنها قطع شود.
 طاسي يا نازک شدن ارثي مو
همچنين با نام آلوپسي آندروژنيک معروف است، که شايع ترين علت ريزش مو است و از خانواده پدري و يا مادري به ارث مي رسد.زنان با اين شکل دچار نازک شدن موها مي شوند ولي بطور کامل طاس نمي شوند.ريزش مو ارثي مي تواند در دهه اول، دوم يا سوم زندگي اتفاق افتد.با وجود که بهبودي ندارد درمان هاي دارويي در دسترس که به بيشترافراد کمک مي کند.شامل:مينوکستيديل، محولي که روزي 2 باربرروي سر ماليده مي شود و هم زن و هم مرد مي تواند ازآن استفاده کند. فيناترايد، يک داروي خوراکي است که فقط در مردان استفاده مي شود وتوليد هورمون مردانه فعال از فوليکول مو را بلوک مي کند.
 آلوپسي آره آتا يا طاسي منطقه اي
علت اين نوع ريزش مو، نامعلوم است ولي به نظر مي رسد که يک واکنش اتوايميون دخيل باشد (بدن،عليه موهاي خودش آنتي بادي مي سازد) که ممکن است بچه ها يا بالغين را در هر سني درگير کند.افراد درگير غالبا از نظر جسمي سالم هستند.اين نوع ريزش مو غالبا باعث ايجاد تکه هاي گرد و صاف در حدود سايز سکه يا بزرگ تر بدون مو مي شوند.اگر چه نادرست است ولي ممکن است باعث ريزش کل موهاي سر و بدن شود.در بيشترين موارد موها مجددا رشد مي کند.اگر چه با درمان افراد مي توانند رويش موي سريع تري داشته باشند.
درمان ها شامل:
تزريق کورتن در پوست سر جائيکه ريزش مواتفاق افتاده است.
 داروهاي موضعي
 نوع خاصي از نور درماني
 داروهاي خوراکي
تلوژن افلوويوم
بيماري، استرس و ساير فاکتورها مي تواند باعث شود بسياري موها وارد فاز استراحت (تلوژن) شود و اين عامل باعث افزايش شديد در موهاي ريخته شده (افلوويوم) مي شود، که غالبا بدون طاسي منطقه اي است.در بيشترموارد، تلوژن افلوويوم غالبا طي چند ماه خود بخود بهبود مي يابد.علل تلوژن افلوويوم عبارتند از:
 تب بالا، عفونت شديد، آنفولانزاي شديد
 جراحي هاي بزرگ / بيماري فرمن
 بيماري تيروئيد
 کمبود پروئتين در رژيم غذايي
 کمبود آهن سرم
 داروها
 قرص هاي پيشگيري از بارداري
 درمان سرطانها
قارچ سر (تينه آکاپيتيس)
به دليل عفونت قارچي ايجاد مي شود.قارچ سر، با پا چهايي بر روي پوست سرمشخص مي شود که منتشر مي شود و باعث شکنندکي مو، قرمزي تورم و حتي ترشح از پوست سر مي شود.اين بيماري عفوني غالبا در بچه ها ديده مي شود و درمان خوراکي آن را بهبود مي بخشد.
تريکوتيلومانيا (کندن مو)
بچه ها و گاهي اوقات بالغين موهاي ابرو، سرو مژه خود را مي کشند تا کنده شود.غالبا اين موضوع يک عادت بد است که اثرات مضر اين رفتار در صورتي که براي بيمار توضيح داده شود برطرف مي شود.گاهي اين رفتار به دليل واکنش ناخواسته به استرس بوده و نيازمند مشاوره روان پزشکي است.
آلوپسي سيکاتريس(اسکار)
اين اختلال نادر باعث ايجاد ريزش موي منطقه اي شده و با خارش و درد همراه است.التهاب در اطراف فوليکول مو باعث آسيب اسکار و ريزش موي دائمي در ناحيه درگير مي شود.علت آن نامشخص است.درمان بيشتر برتوقف انتشار التهاب متمرکز مي شود.
جراحي بازسازي مو
متخصص پوست اين عمل را براي اصلاح ريزش مو و ايجاد خط موي طبيعي انجام مي دهد.بيماران با طاسي مشخص موهاي نازک و آن هايي که ريزش موي آن ها ناشي از آسيب به پوست سر يا سوختگي باشد کانديداهاي خوبي براي جراحي جايگزيني مو مي باشند.نوع جراحي جايگزيني مو بستگي به شدت و نوع ريزش مو دارند.براي دستيابي به بهترين نتيجه پزشک ممکن است يک يا چند جراحي زير را انتخاب کند:
پيوند مو
جراحي پيوند مو بدين معناست که موي سالم ناحيه دهنده بطور نرمال در ناحيه طاس(گيرنده) رشد مي کند.
پيوند مو شامل:
- برداشت نوارباريکي از پوست پشت و اطراف سر که به نام ناحيه "دهنده" معروف است و شامل موهايي است که در طول زندگي رشد مي کند.
- آماده سازي ناحيه دهنده بطوري که نوار باريکي ايجاد شود و به وسيله ساير موها پوشيده شود.
- تقسيم بندي نوار جداشده و پيوند به ناحيه طاس
مقدار پوشش بستگي به ميزان طاسي فرد و نوع عمل انجام شده دارد.در طي ماه اول، بيشترموهاي پيوند شده مي ريزد.حدود 3 ماه بعد موها شروع به رشد مي کند و به ميزان نرمال مي رسد.پس از 6 ماه موهاي پيوند شده شکل طبيعي خود را به دست مي آورند.
 کوتاه کردن پوست سر
کم کردن پوست سر براي افراد طاسي که طاسي آن ها شديد باشد، مفيد است.در اين عمل ناحيه طاس بابرداشت چندين اينچ، کوتاه مي شود و سپس دوناحيه کوتاه شده به هم مي رسد و بخيه زده مي شود.کوتاه کردن پوست سر مي تواند به تنهايي يا همراه با عمل پيوند مو انجام شود.
Extenber Scalp Expanber Tissue
اين وسيله براي مدت 3-4هفته زير پوست سر قرار مي گيرد تا ناحيه مو را بکشد و ممکن است براي افزايش اثر بخشي عمل کوتاه کردن پوست سر موثر باشد.اين وسيله مثل يک باند کشي عمل مي کند و اجازه مي دهد که حداکثر کاهش در ناحيه طاس ايجاد شود.
نکات قابل توجه براي بيماران:
 درمان طي بي حس موضعي در مطب پزشک و يا يک واحد جراحي انجام مي شود. از فعاليت هاي شديد ورزشي بايد پرهيز کرد ولي فعا ليت هاي عادي مشکلي ندارد.عوارض جانبي خفيف شامل:تورم در اطراف چشم پس از 2-3 روز (که با گذاشتن پانسمان يخ فشاري و خوابيدن در وضعيت نيمه نشسته کمتر مي شود) و گاهي بي حس ناحيه دهنده و گيرنده که معمولا طي 3 ماه برطرف شود. جلسات متعدد و با فواصل متفاوت نياز است و پروسه کامل ممکن است ماه ها تا سال ها براي کامل شدن طول بکشد.البته با روش "نيلفروش متد" که يک متد تکميلي o.u.f است.در اغلب موارد مي توان طي يک جلسه 70 تا %80 پوشش ايجاد کرد. براي تمام اعمال جراحي غالبا ريسک وجود دارد.اگر چه عوارض درمان جراحي براي ريزش مو نادر و اغلب خفيف هستند.
com.persiandlog.Turkmenmebical
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام تیر ۱۳۸۷ساعت 22:6  توسط سیاوش | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
كورش بزرگ فرمودند: فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و موميايي به خاك سپارندتااجزاي بدنم خاك ايران را تشكيل دهد حال تو اي آريايي اين را براي همه بفرست تااين ايرانيان عرب زده ازهويت پدرشان باخبرشوند.
باسپاس،يك آريايي

نوشته های پیشین
هفته دوم اسفند ۱۳۸۸
هفته اوّل مرداد ۱۳۸۷
هفته چهارم تیر ۱۳۸۷
هفته سوم تیر ۱۳۸۷
هفته دوم تیر ۱۳۸۷
آرشیو موضوعی
دانستنیهای جالب
دانستنیهای پزشکی
طب سوزنی
دانستنیها در مورد بیماریها
دانستنیهای غذایی
حجامت
ماه رمضان و فواید روزه
شناخت اعضای بدن
مقالات مفید درباره ی قلب
اعتیاد
درمان سنگ کلیه ومثانه با داروی گیاهی
داروهای تقویت کننده بدن
خواص گیاهان دارویی
ایدز
کزاز
انواع سرطان
بیماری وبا
سالک
همه چیز درباره ی بیماری انفولانزا
ایدز از کجاامد؟
طب مالت
آبله مرغان
زگیل
عفونت مزمن کلیه
سرما خوردگی
دیفتری
حصبه(تب روده ای)
مواد ضد عفونی کننده
عفونت دستگاه ادراری در بالغین
عفونت قارچی چیست؟
انفولانزای مرغی
تب خال
پنومونی ویروسی
تب روماتیسمی
تب دره
اسهال حاد
اسهال خونی باکتریایی
آمپیم
اوریون
پریتونیت
برونشیت حاد
برونشیت مزمن
پنومونی مایکو پلاسمایی
بلاستومیکوز
منژیت غیر چرکی
منژیت باکتریایی
مسمومیت غذایی
مسمومیت خون
کاندیدیاز پوست
کچلی تغییر دهنده رنگ
کچلی قارچی
قارچ ناخن
مالاریا
فولیکولیت باکتریایی
مونونوکلنوز عفونی
مولوسکوم کنتاژیوزوم
قانقاریا
کریپتوکوکوز
هپاتیت ویروسی
کچلی کشاله ران
هرپانژین
هیستوپلاسموز
خروسک
واژینیسموس
واژینیت یائسگی
واژینیت مونیلیایی
واژینیت کاندیدیانی
واژینیت تریکومونایی
واژینیت باکتریایی
فولیکولیت قارچی
روزئولااینفانتوم
زرد زخم
توکسوپلاسموز
تیفوس کنه ای
سلولیت
عفونت سالمونلا
عفونت حاد کلیه
عفونت کلامیدیایی
سرخک
سل
پریکاردیت حاد
پای ورزشکاران
اپی گلوتیت
پلورزی
اسپوروتریکوز
عفونت مجاری اشکی
کورک
نشانگان شوک سمی
آنفولانزا
بیماری دست پا ودهان
سیفلیس
سینوزیت
عفونت گردن رحم
عفونت گوش خارجی
عفونت گوش میانی
گلو درداستر پتوکوکی
لنفوگرانولوم ونروم
آبسه مغزی یا اپیدورال
ابسه ریه
آبسه پستان
آبسه آنورکتال
آمبیازیس
بررسی عفونت در بخش نوزادان
مداوای سرما خوردگی بین ترکمنها و روسها با گیاهان
هپاتیت چیست؟
بیماریهای مقاربتی
ایا ویروس ایدز با نیش پشه منتقل میشود
بیماریهای التهاب قلبی
زخم هایی که التیام نمی یابند
آنفولانزا و راه های پیشگیری از آن
راه های پیشگیری بیماری ایدز
باکتریهای مفید
سوزاک در مردان و زنان
سارس
هپاتیت a,b,c,d
هپاتیت a,علت,پیشگیری,علائم,تشخیص,درمان
هپاتیتb,علت,پیشگیری,علائم,تشخیص,درمان
هپاتیتc,علت,پیشگیری,علائم,تشخیص,درمان
یک ملیارد کاربر تلفن همراه در معرض ابتلل به سرطان
آسم
انچه که یک ذوج نابارور باید انجام دهند
علل نازایی در زن از چند زاویه
آزمایش سرطان بیضه توسط خود فرد
چه غذاهایی برای قلب مفید است
کمک های اولیه در سکته ی مغزی
اقدامات اولیه در حمله ی قلبی
کمک های اولیه در درد قفسه ی سینه
تشخیص خون ریزی داخلی
شوک و امدادهای لازمه
راه های باز کردن گرفتگی عروق قلب
تالاسمی
گواتر
بیماری کم خونی
الزایمر
راشیتیسم
دیسک کمر
آیا بیماریهای مو را می شناسید
دلایل سفید شدن مو
میخچه پا
پیوندها
جستجوگر یاهو
جستجوگر گوگل
روزنامه ی جام جم
جستجوگر ام اس ان
ابزار وب لاک رایگان
ساخت یک وب لاگ رایگان
سایت اطلاعات پزشکی تبیان
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM