اطلاعات دقیق در مورد بیماریها واطلاعات مورد نیاز پزشکی

مترجم دكتر نگار اصغربيك
 
Fungi ، واژه ای برای بیش از یک قارچ (Fungus) است که می تواند در بخش های مختلف بدن یافت شود. در اینجا برخی از انواع معمول عفونت های قارچی مورد بحث قرار می گیرند:

 
عفونت قارچی ناخن Onychomycosis

 
عفونت قارچی ناخن عفونت ناخن ها است که توسط قارچ ایجاد می شود.

 
علل، شیوع، و فاکتورهای خطر

 
بدن به صورت طبیعی میزبان انواعی از میکروارگانیسم ها شامل باکتریها و قارچ ها است. برخی از این میکروارگانیسم هابرای بدن مفید هستند. بقیه ممکن است به سرعت تولید مثل کنند و عفونت ها را تشکیل دهند. قارچ ها می توانند روی بافت های مرده مو، ناخن ها و لایه های بیرونی پوست زندگی کنند.

 
عفونت های قارچی ناخن اغلب بیشتر در بالغین دیده می شوند. این عفونت ها اغلب به دنبال عفونت قارچی پا هستند. درمان عفونت های قارچی ناخن ممکن است مشکل باشد و اغلب عود می کنند. ناخن های پا اغلب بیش از ناخن های دست مبتلا می شوند.

 
افرادیکه به صورت مداوم به استخرهای شنای عمومی ، ژیمناستیک ، یا حمام های عمومی می روند- - و افرادیکه زیاد عرق می کنند- به صورت معمول عفونت های شبه مخمری دارند، زیرا قارچ هایی که این عفونت ها را ایجاد می کنند در نواحی گرم و مرطوب رشد می کنند.

 
خـطر ابتـلا به  یک عفونت قارچی با کفش های تـنگ ، رطوبت طولانی مدت پوست یا جراحـات کوچک پوست یا ناخن افزایـش می یابد.

علایم:

 
·                     تغییرات ناخن در یک ناخن یا بیشتر (معمولاً ناخن های پا):

 
o   شکنندگی 

 
o   بد رنگ شدن

 
o   ازدست رفتن حالت صیقلی و درخشندگی ناخن

 
o   ضخیم شدن ناخن

 
o   بد ریختی شکل ناخن

 
o   تکه تکه شدن ناخن

 
o   نرم شدن(جداشدن) ناخن

تشخیص :

 
تشخیص براساس ظاهر ناخن صورت می گیرد و توسط نمونه برداری از تکه های ناخن برای کشت یا یک آزمایش میکروسکوپی جهت تشخیص نوع قارچ تایید می شود.

 
 کچلی   Tinea 

     
 Tinea(کچلی) ، نوعی عفونت قارچی مو، پوست یا ناخن ها است. هنگامیکه روی پوست است ، Tinea (کچلی) معمولاً در ناحیه قرمز کوچکی به اندازه یک نخود شروع می شود. همچنانکه رشد می کند، به یک دایره یا حلقه گسترش می یابد. [Tinea (کچلی) اغلب ringworm (کرم حلقوی) نامیده می شود زیرا شبیه کرم های ریزی زیر پوست است(اما در حقیقت کرم نیستند.) به دلیل اینکه قارچـی که Tinea را ایجاد می کند (ringworm) روی بخش های مختـلف بدن زندگی می کنـد ، برای بخشی از بدن که مبتـلا می کند ،  نامگذاری می شود.  Ringworm پوست سر روی مو یافت می شود و ringworm بدن ; بازوها ، پاها یا سینه را مبتلا می کند.]عفونت های قارچی شامل قارچ های شبه مخمر هستند که

 
·  کچلی پا یا پای ورزشکار  (Tinea pedis)

 

· کچلی کشاله ران یا  Jock itch( Tinea Cruris)

 

· کچلی نواحی فاقد مو   ( Tinea Corporis)

 
ایجاد می کنند .

 کچلی پا        Tinea pedis      
 

کچلی پا ، پای ورزشکاران، عفونت قارچی پا یا ringworm پا ،  نوعی عفونت پا است که توسط قارچ ها ایجاد می شود. واژه پزشکی آن Tinea pedis است. کچلی پا ممکن است مدت کوتاه یا طولانی طول بکشد و ممکن است پس از درمان دوباره بازگردد.

 
علل، شیوع، و فاکتورهای خطر:

 
کچلی پا هنگامیکه یک نوع خاص از قارچ در پای فرد ( بخصوص بین انگشتان  پا)  یا  به صورت کمتر معمول در دستها ، رشد و تکثیر می کند رخ می دهد .

 
از عفونتهای  قارچی که به نام عفونت های کچلی شناخته می شوند، کچلی پا معمولترین است. این نوع عفونت همزمان با عفونت های قارچی دیگر پوست مثل کچلی کشاله ران رخ می‌دهد. این قارچها در نواحی گرم و مرطوب رشد می کنند .خطر ابتلا به کچلی پا در موارد زیر افزایش می یابد :

 
·    پوشیدن کفشهای تنگ ، بحصوص اگر پلاستیکی باشند

 
·    مرطوب بودن پا بخصوص برای دوره زمانی طولانی

 
·    تعریق زیاد

 
·    جراحت کوچک پوست یا ناخن

 
کچلی پا واگیردار است و می تواند از طریق تماس مستقیم یا تماس با کفش ها، جوراب ، یا سطوح دوش یا استخر سرایت کند.

علایم:

 
 معمولترین علایم ترک برداشتن، پوسته پوسته شدن و جدا شدن پوست بین انگشتان پا است. ناحیه مبتلا معمولاً قرمز و خارش دار است. بیمار ممکن است احساس سوزش یا گزش کند و تاول ، ترشح و کبره وجود داشته باشد. علاوه بر انگشتان پا، علایم می تواند روی پاشنه های پا ، کف پاها و بین انگشتان رخ دهد.

 
اگر قارچ به ناخنها گسترش یابد ، ناخنها می توانند بدرنگ ، ضخیم ، و حتی تکه تکه شوند.

 
تشخیص:

 
تشخیص ابتدا براساس ظاهر پوست صورت می گیرد. تست ها شامل:

 
·    کشت پوست

 
·    بیوپسی ضایعات پوستی

 
·    و آزمایش KOH ضایعات پوستی هستند.  

 (Tinea of the groin  ) ( Tinea Cruris )

کچلی کشاله ران Jock itch

 
  Jock itch که Tinea Cruris یا Ringworm ران نیز نامیده می شود ، یک عفونت قارچی ناجیه ران است که توسط قارچها ایجاد می شود .

 
علل، شیوع، فاکتورهای خطر

 
Jock itch ، هنگامیکه نوع خاصی از قارچ در ناحیه کشاله ران رشد و تولید مثل می کند رخ می دهد.

 
Jock itch تقریباً انحصاراً در مردان بالغ رخ می دهد.  این بیماری می تواند گاهی اوقات با کچلی پا همراه شود. قارچی که Jock itch   ایجاد می کند در نواحی گرم و مرطوب رشد می کند. Jock itch می تواند با اصطکاک ناشی از لباسها و رطوبت طولانی مدت در ناحیه کشاله ران شعله ورشود (از قبیل رطوبت ناشی از تعریق).

 
 Jock itch ممکن است واگیر داشته باشد. این بیماری ممکن است از فردی به فرد دیگر با تماس مستقیم پوست با پوست یا تماس با لباس آلـوده سـرایت کند. Jock itch معمـولاً اطراف چیـن های بالای ران باقـی می مـاند و کـیسه بـیـضه یا آلت تنـاســـلی را در بر نمی گیرد. شدت این بیماری اغلب نسبت به دیگر عفونت های کچلی کمتر است اما ممکن است مدت طولانی باقی بماند.

 
Jock itch ممکن است به مقعد گسترش یابد، که سبب خارش و ناراحتی مقعد می گردد.

 
علایم: 

 
·    خارش کشاله ران، چین های پوستی ران یا مقعد

 
·    قطعات فلس مانند (پوسته پوسته) برجسته قرمز که تاول می زند و ترشح دارد. تکه ها اغلب لبه های تیزی دارند. اغلب در اطراف سطح خارجی قرمزتر هستند و رنگ پوست در مرکز طبیعی است . این مسئله ظاهر یک حلقه را ایجاد می کند.

 
·    پوست تیره یا روشن غیر طبیعی

تشخیص:

 
 تشخیص براساس ظاهر پوست صورت می گیرد. معمولاً به تست ها نیازی نیست ، اگر تست ها جهت تایید تشخیص نیاز هستند کشت یا بیوپسی ضایعه پوستی(به عنوان مثال تکه ای از پوست) ممکن است قارچی که  itch Jock ایجاد می کند را نشان دهد.

 
Tinea Corporis

 
کچلی بدن

 
 Tinea Corporis یک عفونت پوستی بواسطه درماتوفیتها ، نوعی قارچ ، است.

 
علل، شیوع، فاکتورهای خطر :

 
Tinea Corporis (اغلب ringworm بدن گفته می شود) یک اختلال معمول پوستی بخصوص در میان کودکان است.  هرچند، این عفونت ممکن است در افراد در همه سنین رخ دهد. این عفونت با یک قارچ شبه مخمر به نام درماتوفیت ها  ایجاد می شود.

 
قارچها در نواحی گرم و مرطوب رشد می کند. بهداشت بد ، رطوبت طولانی مدت پوست(از قبیل رطوبت ناشی از تعریق) و جراحات خفیف پوست و ناخن خطر یک عفونت قارچی را افزایش می دهد.

 
Tinea Corporis واگیرداراست.  بیماری می تواند از طریق تماس مستقیم با فرد مبتلا یا تماس با شانه، لباس آلوده، یا سطوح آلوده کف یا دیواره های حمام یا سطوح استخر سرایت کند. قارچ می تواند توسط حیوانات خانگی (گربه ها حاملین معمول هستند) نیز گسترش یابد.

 
علایم:

 
علایم شامل خارش و کهیر پوستی حلقوی قرمز رنگ است. کهیر، ممکن روی بازوها، پاها، صورت یا دیگر نواحی در معرض بدن رخ دهد. مرز ضایعات کهیر پوسته پوسته است.

 

تشخیص:

 
 تشخیص اولیه براساس این است که پوست چگونه بنظر می رسد. در برخی موارد، تست های زیر ممکن است انجام شود:

 
·    تست KOH (پتاسیم هیدروکسید)

 
·    بیوپسی ضایعه پوستی

 
Tinea Capatis   کچلی سر 

 
عفونت قارچی سر

 
Tinea Capatisعفونت پوست سراست که توسط قارچ شبه مخمری به نام درماتوفیت ایجاد می شود.

 
علل ، شیوع و فاکتورهای خطر

 
Tinea Capatis (ringworm پوست سر نیز گفته می شود) یک اختلال پوستی است که معمولاً فقط کودکان را مبتلا می کند. این بیماری می تواند مزمن و واگیردار باشد ، هرچند اغلب در دوران بلوغ به خودی خود از بین می رود.

 
علایم :

 
علایم شامل ضایعات کروی پوسته پوسته روی پوست سر هستند. این نواحی ممکن است قرمز یا متورم (ملتهب) باشند. ممکن است نواحی وجود داشته باشد که بواسطه موهایی که جداشده اند، کچل بنظر برسد، ممکن است نقاط سیاه رنگ کوچک روی پوست سر وجود داشته باشد.

 
خارش پوست سر ممکن است مختصر باشد یا ممکن است اصلاًرخ ندهد. گاهی اوقات ممکن است ضایعات پر از چرک روی پوست سر(Kerions) وجود داشته باشد.

تشخیص:

 
تشخیص در ابتدا بر اساس ظاهر پوست سر است. یک بیوپسی از ضایعات پوستی با آزمایش میکروسکوپی یا کشت ممکن است درماتوفیت را نشان دهد. این تست اغلب جهت تشخیص Tinea Capatis ضروری نیست. تست لامپ وود ممکن است جهت تایید حضور عفونت قارچی پوست سر انجام شود.
منبع : مهیا نیوز mahyanews.com
  

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم تیر 1387ساعت 23:6  توسط سیاوش | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
كورش بزرگ فرمودند: فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و موميايي به خاك سپارندتااجزاي بدنم خاك ايران را تشكيل دهد حال تو اي آريايي اين را براي همه بفرست تااين ايرانيان عرب زده ازهويت پدرشان باخبرشوند.
باسپاس،يك آريايي

نوشته های پیشین
هفته دوم اسفند 1388
هفته اوّل مرداد 1387
هفته چهارم تیر 1387
هفته سوم تیر 1387
هفته دوم تیر 1387
آرشیو موضوعی
دانستنیهای جالب
دانستنیهای پزشکی
طب سوزنی
دانستنیها در مورد بیماریها
دانستنیهای غذایی
حجامت
ماه رمضان و فواید روزه
شناخت اعضای بدن
مقالات مفید درباره ی قلب
اعتیاد
درمان سنگ کلیه ومثانه با داروی گیاهی
داروهای تقویت کننده بدن
خواص گیاهان دارویی
ایدز
کزاز
انواع سرطان
بیماری وبا
سالک
همه چیز درباره ی بیماری انفولانزا
ایدز از کجاامد؟
طب مالت
آبله مرغان
زگیل
عفونت مزمن کلیه
سرما خوردگی
دیفتری
حصبه(تب روده ای)
مواد ضد عفونی کننده
عفونت دستگاه ادراری در بالغین
عفونت قارچی چیست؟
انفولانزای مرغی
تب خال
پنومونی ویروسی
تب روماتیسمی
تب دره
اسهال حاد
اسهال خونی باکتریایی
آمپیم
اوریون
پریتونیت
برونشیت حاد
برونشیت مزمن
پنومونی مایکو پلاسمایی
بلاستومیکوز
منژیت غیر چرکی
منژیت باکتریایی
مسمومیت غذایی
مسمومیت خون
کاندیدیاز پوست
کچلی تغییر دهنده رنگ
کچلی قارچی
قارچ ناخن
مالاریا
فولیکولیت باکتریایی
مونونوکلنوز عفونی
مولوسکوم کنتاژیوزوم
قانقاریا
کریپتوکوکوز
هپاتیت ویروسی
کچلی کشاله ران
هرپانژین
هیستوپلاسموز
خروسک
واژینیسموس
واژینیت یائسگی
واژینیت مونیلیایی
واژینیت کاندیدیانی
واژینیت تریکومونایی
واژینیت باکتریایی
فولیکولیت قارچی
روزئولااینفانتوم
زرد زخم
توکسوپلاسموز
تیفوس کنه ای
سلولیت
عفونت سالمونلا
عفونت حاد کلیه
عفونت کلامیدیایی
سرخک
سل
پریکاردیت حاد
پای ورزشکاران
اپی گلوتیت
پلورزی
اسپوروتریکوز
عفونت مجاری اشکی
کورک
نشانگان شوک سمی
آنفولانزا
بیماری دست پا ودهان
سیفلیس
سینوزیت
عفونت گردن رحم
عفونت گوش خارجی
عفونت گوش میانی
گلو درداستر پتوکوکی
لنفوگرانولوم ونروم
آبسه مغزی یا اپیدورال
ابسه ریه
آبسه پستان
آبسه آنورکتال
آمبیازیس
بررسی عفونت در بخش نوزادان
مداوای سرما خوردگی بین ترکمنها و روسها با گیاهان
هپاتیت چیست؟
بیماریهای مقاربتی
ایا ویروس ایدز با نیش پشه منتقل میشود
بیماریهای التهاب قلبی
زخم هایی که التیام نمی یابند
آنفولانزا و راه های پیشگیری از آن
راه های پیشگیری بیماری ایدز
باکتریهای مفید
سوزاک در مردان و زنان
سارس
هپاتیت a,b,c,d
هپاتیت a,علت,پیشگیری,علائم,تشخیص,درمان
هپاتیتb,علت,پیشگیری,علائم,تشخیص,درمان
هپاتیتc,علت,پیشگیری,علائم,تشخیص,درمان
یک ملیارد کاربر تلفن همراه در معرض ابتلل به سرطان
آسم
انچه که یک ذوج نابارور باید انجام دهند
علل نازایی در زن از چند زاویه
آزمایش سرطان بیضه توسط خود فرد
چه غذاهایی برای قلب مفید است
کمک های اولیه در سکته ی مغزی
اقدامات اولیه در حمله ی قلبی
کمک های اولیه در درد قفسه ی سینه
تشخیص خون ریزی داخلی
شوک و امدادهای لازمه
راه های باز کردن گرفتگی عروق قلب
تالاسمی
گواتر
بیماری کم خونی
الزایمر
راشیتیسم
دیسک کمر
آیا بیماریهای مو را می شناسید
دلایل سفید شدن مو
میخچه پا
پیوندها
جستجوگر یاهو
جستجوگر گوگل
روزنامه ی جام جم
جستجوگر ام اس ان
ابزار وب لاک رایگان
ساخت یک وب لاگ رایگان
سایت اطلاعات پزشکی تبیان
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM